Sprøjten

Sprøjten, eller LokalSprøjten, er byens lille lokale blad. Bladet udkommer 4 gange årligt, takket være vore annoncører.

Sprøjten udkommer på faste tider af året, og bladet udkommer primo marts, juni, september og december.
Deadline er altid den 20. i måneden før, og den aktuelle deadline kan altid findes i seneste udgivelse af Sprøjten.