Sprøjten

Bladet Sprøjten stoppede i 2023 – der manglede nye kræfter til at udarbejde bladet og måske havde de elektroniske medier delvist overtaget dets rolle.

Du kan stadig finde de tidligere udgaver af “Sprøjten” på borgerforeningens website. 
————-

Hjarbæks blad “LokalSprøjten” – senere forkortet til “Sprøjten” var Borgerforeningens lille talerør. Her publiceres nyt fra bestyrelsen, arrangementer, omtaler, nye i byen, flagdage og andet stort og småt.

Bladet har eksisteret siden 1990, hvor daværende borgmester Søren Schou tog initiativ til et lokalt blad med regelmæssig udgivelse.

Sprøjten udkom 4 gange om året i et oplag på ca. 400 stk.