Bestyrelsen – afventer ny bestyrelse af 20.2.24

Henvendelse til bestyrelsen kan ske til denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com

Kaj-LykkeBorgmester
(Telt, flag, Stejleplads, kontaktperson)

Kaj-Lykke Larsen
Bavnevej 13
Tlf. 2019 6093
Mail

Kasserer

Karl Tholstrup
Søndersiden 10
Tlf. 2911 8862
Mail

Sekretær

Yvonne Kohls
Søndersiden 3
Tlf. 2868 2619
Mail

Best.medlem

Vivi Zacho
Nørresiden 5
Tlf. 2043 0154
Mail

Best.medlem

Lars Norden
Bavnevej 10
Tlf. 4019 4863
Mail

Suppleant til bestyrelsen:
Jesper Bak, tlf. 8664 2223

Revisor:
Erling Hansen, tlf. 2177 5901
Suppleant: Jesper Bak, tlf. 8664 2223

Vedligehold af www.hjarbæk.dk: Gitte Pedersen – tlf. 2825 2480