Hjarbæks Pris

Hjarbæk har sin egen “nationalsang”, som bl.a. synges til Skt. Hans.

Sangen blev oprindeligt udarbejdet til en fest i Viborg Sejlklub i starten af 1970’erne, men er siden blevet en del af byens sjæl. Hjarbæk Borgerforening er bekendt med forfatteren til lyrikken, men vedkommende har ønsket at være anonym, og det respekterer vi naturligvis.

Hjarbæks Pris
Mel.: Jeg vil bygge en verden …

Der er dejligt ved Hjarbæk, når solen går ned,
der er stille, når morgenen gry’r,
så man glemmer de dage, hvor hjemme man sled,
når man ser på de drivende sky’r.
Over vand, over siv – her ved fjordens skønne bred
med en vuggende båd ved en pæl,
er for verden herude den herligste fred,
her er helsen for legem’ og sjæl.

For en mand – eller kvinde – ja, også for to,
da er Hjarbæk den herligste plet.
Er man ung eller gammel – den skønneste ro,
og et hvilested finder man let.
Her er havn, her er slugter og skrænter, fyr og krat,
her af lystbåde findes et væld.
Her man kan – blot man vil – slappe af dag og nat,
her man nemlig kan være sig selv.

Jannie Pedersen (Hjarbæk Kro) er kommet i besiddelse af en anden Hjarbæk sang af ældre dato. Vi arbejder på at finde frem til melodien. Teksten vil snarest muligt blive lagt ud på denne side.