Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og betales én gang årligt – helst inden generalforsamlingen.

Beløbet bedes indsættes på Hjarbæk Borgerforenings konto i Nordea: 9255-0727 503 978
eller med Mobilepay: 28 738

Husk at angive tydelig afsender på indbetalingen.

Husstande i Hjarbæk by: Kr. 300,- årligt
Enlige/seniorer i Hjarbæk by: Kr. 150,- årligt
Passivt medlemsskab/Sommerhuse: Kr. 300,- årligt
Passivt medlemsskab for enlige/seniorer: Kr. 150,- årligt