Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og betales én gang årligt via bankoverførsel. Husk at angive tydelig afsender på indbetalingen (med tydelig navn og adresse).

Husstand: 200,- årligt (2 myndige stemmer pr. husstand)
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt (ingen stemmeret eller bestyrelsesposter)