Kontingent

Kontingentet fastsættes på årlig generalforsamling, og betales én gang årligt – inden generalforsamling.

Kontingentindbetaling 2024.

Ønsker du at være medlem af Hjarbæk Borgerforening, gælder nedenstående priser. Medlemsskabet er gyldigt fra januar til december, og indbetales 1 gang årligt.
For husstande i Hjarbæk by: Kr. 300,- årligt. Enlige i Hjarbæk by: Kr. 150,- årligt. Medlemsskabet giver fuld adgang til foreningens arrangementer, mulighed for bestyrelsesarbejde samt stemmeret ved foreningens generalforsamlinger.
Bor du ikke i selve Hjarbæk by, kan du i stedet vælge passivt medlemskab/støttemedlemsskab. Husstande: Kr. 300,- årligt. Enlige: Kr. 150,- årligt.
Dette medlemskab er for sommerhuse og andre, som ønsker at støtte foreningen. Medlemsskabet giver fuld adgang til foreningens arrangementer, men ikke til bestyrelsesarbejde eller stemmeret ved foreningens generalforsamlinger.
Beløbet overføres til Hjarbæk Borgerforenings konto
eller via mobilepay.
Nordea konto-nr.: 9255-0727 503 978
Mobilepay: 28 738
VIGTIGT VIGTIGT : Husk navn og adresse på indbetalingen