Daglig virke

Hjarbæk Borgerforening er kontaktorgan og sparring til Viborg Kommune i forbindelse med kommunale landistriktsopgaver og lign. Ud over at arbejde ifølge vedtægterne og varetage opgaver som Borgerplan, lokalplaner m.m, sørger Borgerforeningen i det daglige for nogle lavpraktiske opgaver. Vores overordnede mål er, at Hjarbæk skal være et godt sted at være for alle, og at alle lærer hinanden at kende gennem hyggelige arrangementer.

Foreningen sørger bl.a. for:

  • Vedligehold af de grønne arealer + borde/bænkesæt/skur ved Stejlepladsen
  • Indkøb og udlån af flag og flagstænger
  • Velkomst til nye i byen
  • Blomsterhilsen til runde fødselsdage (70 år og opefter), begravelser m.m.
  • Udgivelse af Sprøjten
  • Arrangementer som Fastelavn, Skt.Hans, Julebanko, Juletræstænding, Nytårsgåtur m.m.
  • Ad hoc arrangementer som fester, fællesspisning, udflugter, foredrag og lign.