Julens glæder m.m.

Julens glæder
En ca. 70 år gammel tradition i Hjarbæk er “Julens glæder”, som dengang blev igangsat på privat initiativ. Ordningen har kørt uafbrudt siden 1945. “Julens glæder” er en frivillig og uafhængig opsparingsordning, som kommer til udbetaling i starten af december måned. Indbetalingernes størrelse og hyppighed er helt op til den enkelte.

“Julens Glæder” hører ikke ind under Hjarbæk Borgerforening, men ordningen er en del af byens sjæl, så derfor skal den selvfølgelig nævnes.

Desværre har bankernes øgede krav om sikring mod hvidvask sat en stopper for ordningen, og i 2020 – efter at have fungeret i 74 år – er “Julens Glæder” ophørt.

Indsamling til begravelse
Det er også Jørgen, der samler ind i forbindelse med dødsfald i byen, hvis man ønsker at bidrage med mere end den bårebuket, som Borgerforeningen sørger for.
P.t. er taksten 50,- kr. pr. person. Jørgen sørger for en blomst, og for at alles navne kommer på kortet. Resten af beløbet overdrager han til de efterladte. Ønsker du at være med, må du selv tage kontakt til Jørgen i rimelig tid før begravelsen/bisættelsen.