Indsamling til begravelse

Jørgen Hansen, Strandvejen 1A,  samler ind i forbindelse med dødsfald i byen, hvis man ønsker at bidrage med mere end den bårebuket, som Borgerforeningen sørger for.
P.t. er taksten 50,- kr. pr. person. Jørgen sørger for en blomst, og for at alles navne kommer på kortet. Resten af beløbet overdrager han til de efterladte. Ønsker du at være med, må du selv tage kontakt til Jørgen i rimelig tid før begravelsen/bisættelsen.