Flagdage

De små flagstænger langs byens veje danner en festlig flagallé til markering af arrangementer og mærkedage i byen.

Som tommelfingerregel flager vi:
• Ved konfirmationer, bryllupper og begravelser blandt byens borgere (disse forsøges offentliggjort i Sprøjten og her på siden under kalenderen)
• Under hele VM (fredag, lørdag og søndag i den 3. hele weekend i august)
• Hvis en borger ønsker flagning i særlig anledning (Borgeren må selv gøre byen opmærksom herpå)
• Ved særlige lejligheder/arrangementer i byen (Borgerforeningen vil gøre opmærksom herpå)

De officielle flagregler: Der flages solopgang til solnedgang, dog ikke længere end mellem 08.00 og 20.00.

Ved flagpligtige dage vil de 3 flag ved hvert byskilt være hejst. Desuden adviseres officielle flagdage så vidt muligt i “Sprøjten” og her på siden under “Kalenderen”.
Har man ikke mulighed for at flage på en officiel flagdag, er det velset, at man aftaler flaghejsning/-strygning med sin nabo eller anden venligsindet person, så der ikke bliver for mange »huller« i flagalleen.

Derudover er det helt i orden – og ganske uforpligtende for andre – at flage på egne eller naboens mærkedage på de små flagstænger.

Ønsker du at være en del af flagalleen og få opsat en flagstang ved din matrikel, så kontakt bestyrelsen.