Flagdage

De små flagstænger langs byens veje danner en festlig flagallé til markering af arrangementer og mærkedage i byen.

Som tommelfingerregel flager vi:
• Ved konfirmationer, bryllupper og begravelser blandt byens borgere (disse forsøges offentliggjort på facebooksiden “Det sker i Hjarbæk” og her på siden under kalenderen)
• Under hele VM (fredag og lørdag i den 3. hele weekend i august)
• Hvis en borger ønsker flagning i særlig anledning (Borgeren må selv gøre byen opmærksom herpå)
• Ved særlige lejligheder/arrangementer i byen (Borgerforeningen vil gøre opmærksom herpå)

De officielle flagregler: Der flages solopgang til solnedgang, dog ikke længere end mellem 08.00 og 20.00.

Ved flagpligtige dage vil de 3 flag ved hvert byskilt være hejst. Desuden adviseres officielle flagdage så vidt muligt her på siden under “Kalenderen”.
Har man ikke mulighed for at flage på en officiel flagdag, er det velset, at man aftaler flaghejsning/-strygning med sin nabo eller anden venligsindet person, så der ikke bliver for mange »huller« i flagalleen.

Derudover er det helt i orden – og ganske uforpligtende for andre – at flage på egne eller naboens mærkedage på de små flagstænger.

Ønsker du at være en del af flagalleen og få opsat en flagstang ved din matrikel, så kontakt Borgerforeningens bestyrelse.