Kontakt til Sprøjten

“SPRØJTEN”:
Tina Rømer (redaktion og layout), tlf. 20 26 40 11, tina@timedesign.dk

Quiz-besvarelse afleveres hos Karen Kvist, Strandvejen 4, Hjarbæk.