Bladets historie

Hjarbæks blad “LokalSprøjten” – senere forkortet til “Sprøjten” er Borgerforeningens lille talerør. Her publiceres nyt fra bestyrelsen, arrangementer, omtaler, nye i byen, flagdage og andet stort og småt.

Bladet har eksisteret siden 1990, hvor daværende borgmester Søren Schou tog initiativ til et lokalt blad med regelmæssig udgivelse. Tina Rømer håndkalligraferede bladhovedet, som stadig anvendes.

Sprøjten udkommer 4 gange om året i et oplag på ca. 400 stk.
Der omdeles til Hjarbæk og Vorde samt til omkringliggende sommerhusområder.

Har du noget på hjerte, er du altid velkommen til at sende et indlæg til bladet.