Bestyrelsen

Henvendelse til bestyrelsen kan ske til denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com

Kaj-LykkeBorgmester
(Telt, flag, Stejleplads, kontaktperson)

Kaj-Lykke Larsen
Bavnevej 13
20 19 60 93
Mail

Kasserer

Karl Tholstrup
Søndersiden 10
29 11 88 62
Mail

Sekretær

Yvonne Kohls
Søndersiden 3
28 68 26 19
Mail

Best.medlem

Vivi Zacho
Nørresiden 5
20 43 01 54
Mail

Best.medlem

Lars Norden
Bavnevej 10
40 19 48 63
Mail

Suppleant til bestyrelsen:
Jesper Bak, tlf. 86 64 22 23

Revisor:
Erling Hansen, tlf. 21 77 59 01
Suppleant: Jesper Bak, tlf. 86 64 22 23