Borgerplan

I 2010 udviklede byens borgere i samarbejde med Viborg Kommune en borgerplan over ønskede tiltag i vores by. Borgerforeningens bestyrelse var tovholder på projektet. Et spørgeskema til samtlige husstande afgjorde at der var 5 hovedpunkter, der skulle arbejdes videre med i selvvalgte arbejdsgrupper. Nogle af projekterne er ført ud i livet, mens andre stadig er under udarbejdelse eller sat på standby.

For at følge med udviklingen og livet i byen revideres Borgerplanen hvert 4. år, og Borgerforeningens bestyrelse fungerer som initiativtager og tovholder til dette.

Du kan hente Borgerplan_2010 her.