Bestyrelsen

Henvendelse til bestyrelsen kan ske til denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com

Kaj-LykkeBorgmester
(Telt, flag, Stejleplads, kontaktperson)

Kaj-Lykke Larsen
Bavnevej 13
20 19 60 93
Mail

Kasserer

Karl Tholstrup
Søndersiden 10
29 11 88 62
Mail

Sekretær

Helle Würtz
Hjarbækvej 16
23 62 29 14
Mail

SørenSBest.medlem
(Bladudvalg, web)

Søren Schou
Hjarbækvej 19
40 19 23 10
Mail

Best.medlem

Jytte Serup
Bavnevej 5
29 21 13 65
Mail

Suppleant til bestyrelsen:
Jesper Bak, tlf. 86 64 22 23

Revisor:
Erling Hansen, tlf. 21 77 59 01
Suppleant: Jesper Bak, tlf. 86 64 22 23