Bestyrelsen

Henvendelse til bestyrelsen kan ske til denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com

Kaj-LykkeBorgmester
(Telt, flag, Stejleplads, kontaktperson)

Kaj-Lykke Larsen
Bavnevej 13
20 19 60 93
Mail

Kasserer

Karl Tholstrup
Søndersiden 10
29 11 88 62
Mail

UllaWSekretær

Ulla Wang
Hjarbækvej 7
41 40 74 52
Mail

SørenSBest.medlem
(Bladudvalg, web)

Søren Schou
Hjarbækvej 19
40 19 23 10
Mail

Best.medlem

Tina Nikkel Hansen
Bavnevej 7
40 94 91 94
Mail

Suppleant til bestyrelsen:
Jesper Bak, tlf. 86 64 22 23

Revisor:
Erling Hansen, tlf. 21 77 59 01
Suppleant: Jesper Bak, tlf. 86 64 22 23